Andreas Hansen

Andreas Hansen, 1816 - 1877

Andreas Hansen, 1816 - 1877

Andreas Hansen,

  • Født: 1816
  • Død: 1877

Grava hans er i Bergen, like under byporten mot Kalfaret.  Han var visst den første i familien som studerte, siste jobben hans var som sokneprest i Korskirken, Bergen. Han var oldefar til Eigil Lehmann og bestefar til Engvald Bertram Hansen. Hans far igjen ved bondeson frå Hordaland og slo seg fram med forretningar i Stavanger.