Alfhild Elise Lehmann

  • Alfhild Elise LehmannFødt 15. august 1939
  • Død august 1999
  • Bisettelse Hamar domkirke.
  • Mor Aslaug Lehmann (f. Eikanger)
  • Far Eigil Lehmann
  • Utdannelse Alfhild gikk på Realskole og jobbet som sekretær for en bedrift i Bergen. Hun videreutdannet seg siden til lærer. Etter utdannelsen startet hun å jobbe som lærer der hun i perioder samtidig tok videreutdanellse til Adjunkt.
  • Arbeid Alfhild underviste i fag som, Tysk, Russisk, Historie, Samfunnsfag, Form og Farge. Hun jobbet som lærer i ungdomskolen og jobbet senere i videregående skole. Hun jobbet i peroder som rådgiver og inspektør på skolen.
  • Familie Alfhild giftet seg 21 år gammel. Sammen fikk de to barn (en gutt og en jente), samt at de adopterte ei jente.

Sammen med prestefamilien flyttet de en del rundt som små. Alfhild vokste meste parten av livet på vestlandet, men etter at hun ble gift bodde de noen år i Nord-Norge før de bosatte seg på østlandet.