Engvald Bertram Hansen

  • Født: 1843
  • Død: 1927
  • Far: Andreas Hansen
  • Barn: Henrik Lehmann Hansen
  • Barnebarn: Eigil Lehmann

Han var distriktslege i Flekkefjord distrikt, og var aktiv både faglig og politisk. Han har ei gate oppkalla etter seg i Flekkefjord. Hans liv er oppsummert i bokverket ‘Norges leger’, 1996-utgåva.

Andreas Hansen

Andreas Hansen, 1816 - 1877

Andreas Hansen, 1816 - 1877

Andreas Hansen,

  • Født: 1816
  • Død: 1877

Grava hans er i Bergen, like under byporten mot Kalfaret.  Han var visst den første i familien som studerte, siste jobben hans var som sokneprest i Korskirken, Bergen. Han var oldefar til Eigil Lehmann og bestefar til Engvald Bertram Hansen. Hans far igjen ved bondeson frå Hordaland og slo seg fram med forretningar i Stavanger.