Bøker fra Norsk Bokreidningsforlag av Eigil Lehmann

  • Dikt i utval, Eigil Lehmann, 2007
  • Ettirrakstur, Eigil Lehmann,  1990
  • Atturljom, Eigil Lehmann, 1983
  • Lilja i dal, Eigil Lehmann, 1981